Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Tadeusz Kościuszko w pracach uczniów klasy 4.

Przejdź do - Tadeusz Kościuszko w pracach uczniów klasy 4.

Tadeusz Kościuszko urodził się w 1746 roku w Moreczowszczyźnie, kiedyś tereny Rzeczypospolitej Obojga Narodów – dzisiaj Białoruś. W tym roku mija 275. rocznica narodzin tego wybitnego Polaka. Był generałem i inżynierem walczył o wolność Polski i USA. Uczestniczył w wojnie polsko – rosyjskiej w obronie Konstytucji 3 Maja. Był Naczelnikiem Powstania Narodowego w 1794 roku. Pod jego komendą kosynierzy pokonali przeciwników w bitwie pod Racławicami. Imię Kościuszko nosi wiele ulic, szkół czy miast i mostów w USA. Najwyższa góra Australii także nosi imię Góry Kościuszki i została nazwana przez polskiego podróżnika Edmunda Strzeleckiego.

Warto pamiętać o tym polskim bohaterze i patriocie w 275. rocznicę jego urodzin, a prace uczniów klasy 4 mogą tę pamięć utrwalić.

Zapraszamy do wirtualnej galerii portretów

czwartoklasistów z Suchego Dębu.

 

Tomasz Jagielski

19 kwietnia 2021

REGULAMIN RODZINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO ,,WIOSNA – KOLOROWA I RADOSNA”

Przejdź do - REGULAMIN RODZINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO  ,,WIOSNA – KOLOROWA I RADOSNA”

 

I.Cele Konkursu

 propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego w gronie rodziny,
 wyzwalanie ekspresji twórczej dzieci,
 rozwijanie u dzieci kreatywności,
 budzenie w dzieciach wrażliwości estetycznej,
 rozwijanie wyobraźni, logicznego myślenia i podzielności uwagi,
 kształcenie spostrzegawczości, koordynacji wzrokowo – ruchowej,
 kształcenie umiejętności wykorzystywania różnych technik plastycznych,
 zachęcanie dzieci do odkrywania swoich możliwości.

II. Organizator konkursu
1. Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Suchym Dębie

III. Adresaci konkursu
1. Dzieci z oddziałów przedszkolnych wraz z rodzicami i rodzeństwem

IV. Zasady Konkursu

1. Do konkursu można zgłaszać prace plastyczne wykonane techniką ORIGAMI, na kartce
w formacie A3/A4.
2. Uczestnik Konkursu może wykonać tylko jedną pracę.
3. Należy wykonać dobrej jakości zdjęcie samej pracy plastycznej. Zdjęcie wraz z danymi dziecka (imię, nazwisko, grupa przedszkolna) należy przekazać w formie wiadomości elektronicznej; zdjęcie pracy plastycznej w formie załącznika.
4. Przekazanie pracy do konkursu jest równoznaczne:
- z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do prezentowanej pracy
- z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 922)
- z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie pracy plastycznej na stronie internetowej szkoły, gminy.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

V. Ocena pracy

1. Prace zostaną ocenione przez Komisję powołaną przez Organizatora Konkursu.
2. Prace zostaną ocenione według następujących kryteriów:
- inwencja twórcza
- ogólne wrażenia estetyczne

VI. Nagrody
1. Komisja przyzna I, II i III miejsce oraz wyróżnienia.
2. Nagrody zostaną ufundowane przez organizatora.

VII. Terminy

1.Prace należy przesłać drogą mailową na adres: justyna.hirsz@suchy-dab.edu.pl
(zdjęcie pracy wraz z danymi dziecka) z dopiskiem: Rodzinny Konkurs Plastyczny ,,Wiosna – Kolorowa i Radosna” w terminie do 30 kwietnia 2021r.
2. O wynikach konkursu organizator powiadomi w formie ogłoszenia za pomocą dziennika elektronicznego Librus.

VIII. Informacje dodatkowe
Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać u organizatora justyna.hirsz@suchy-dab.edu.plJustyna Hirsz

18 kwietnia 2021

REKRUTACJA

Dzień dobry.

W załącznikach lista osób przyjętych do poszczególnych oddziałów. 

Pozdrawiamy

16 kwietnia 2021

Kondolencje

Przejdź do - Kondolencje

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia...

15 kwietnia 2021

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY „ZIEMIA JEST TYLKO JEDNA”

Przejdź do - GMINNY KONKURS PLASTYCZNY  „ZIEMIA JEST TYLKO JEDNA”

 

 

Co roku 22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. Jest to największe ekologiczne święto, obchodzone od 1970 r. na całym świecie, obecnie w 192 krajach. W tym dniu obchodzimy również Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi. Wszelkie działania podejmowane w tym dniu mają przyczynić się do zwiększenia świadomości wpływu, jaki wywieramy na środowisko i co można z nim zrobić.

 

Regulamin Gminnego konkursu plastycznego pt. „ Ziemia jest tylko jedna”

.

 

13 kwietnia 2021
Czytaj więcej o: GMINNY KONKURS PLASTYCZNY „ZIEMIA JEST TYLKO JEDNA”