Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Suchym Dębie

RODO - klauzule informacyjne

Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Suchym Dębie jest Pani Adriana Głuchowska

Klauzula informacyjna ogólna